Seven

Starring : Rahman, Havish, Nanditha
Director : Nizar Shafi
Music : Chaitan Bharadwaj
Language: Telugu
Bit Rate : 320kbps & 128kbps
Release Year : 2019